Zinek

Co je zinek a co je dobrý

Zinek je esenciální stopový prvek, který se podílí na mnoha enzymových systémech, slouží pro strukturální, katalytické a regulační úlohy v buněčné biologii. Zinek hraje důležitou úlohu v imunitní funkci, integritě kůže, hojení ran, chuti a čichu, funkci štítné žlázy, růstu a vývoji, neurologické funkci a účinku inzulínu.


Je nutný pro normální vývoj a fyziologii savčího mozku, a nedostatek nebo nadbytek zinku způsobuje změny chování, abnormální vývoj centrálního nervového systému a neurologické onemocnění.

Zinek - nedostatek zinku, účinky, užívání, dávkování, příznaky předávkování, Zinkorot tablety 25mg

Zinek v lidském těle

Nejvyšší tkáňová koncentrace u člověka je ve vlasech, svalech a kostech, následovaná orgány, jako je prostata, játra a ledviny. V krvi se 80 % nachází v erytrocytech. Plazmatický zinek je volně navázán na albumin a reprezentuje pouze 0,1 % celkového zinku v organismu. Asi 7 % je navázáno na aminokyseliny a zbytek je silně navázán na alfa-2- makroglobuliny a jiné proteiny.

Zinek: účinky na pleť, vlasy a imunitu. Jak poznám nedostatek zinku, na co je dobrý, tablety, denní příjem


Doporučený (referenční) příjem zinku

Referenční příjem v potravě (Reference Nutrient Intake – RNI) pro dospělé muže a ženy je 10 mg, resp. 7 mg denně. Přesné požadavky se liší s věkem a v těhotenství a v období kojení.

Deficit zinku

Plazmatická hladina zinku je hlavní laboratorní test provedený pro stanovení deficitu zinku. I když je velmi dobrý k diagnostice velkých deficitů, je poměrně necitlivý pro hraniční deficit, protože změna v plazmatické hladině zinku se neobjevuje, dokud není příjem zinku extrémně nízký. Tedy pacient s „normálními“ výsledky může i přesto trpět deficitem.

Hlavní klinické příznaky těžkého deficitu zinku

 • růstová retardace
 • zpoždění pohlavní zralosti
 • zpoždění dozrávání skeletu
 • vývoj orificiální a akrální dermatitidy
 • průjem
 • alopecie
 • zhoršení chuti k jídlu
 • vznik změn chování
 • zvýšená citlivost na infekce v důsledku vývoje defektního imunitního systému

Příznaky marginálního nebo mírného deficitu zinku

 • snížená rychlost růstu
 • porucha resistence vůči infekci
 • oddálené hojení rány
 • neurosenzorické defekty, jako jsou abnormality chuti

Neschopnost vstřebávat zinek

Těžké příznaky deficitu jsou pozorovány u pacientů s akrodermatitis enteropathica, která je důsledkem získané nebo hereditární (autosomálně recesivní) neschopnosti vstřebávat zinek. Pacienti, kteří dostávají totální parenterální výživu bez zinku a pacienti, kteří užívají chelatační činidla, jako je penicilamin.

Přečtěte si také