VPOIS -Veřejně přístupná odborná informační služba

- podle zákona č. 269/2003 Sb. (úplné znění zákona č.  79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů)

 Na této stránce naleznete informace ve formě Příbalové informace určené přímým uživatelům, tedy laické veřejnosti. Uvedené údaje nejsou návodem k prevenci či terapii chorobných stavů, ale pouze rámcovou informací o našich léčivých přípravcích.

Podrobnější informace o jednotlivých léčivých přípravcích pro zájemce zejména z řad zdravotnických pracovníků, lékařů a lékárníků, naleznete v Souhrnu údajů o přípravcích na stránkách SÚKL či včetně úhrad na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 Zinkorot